خدمات سیم کشی - ArmanEnergy

Communication

Need More?

_____

خدمات تاسیساتی

_____

خدمات تاسیساتی و لوله کشی از اساسی ترین خدمات ساختمانی است. در ابتدا این خدمات باید به شکل اصولی توسط متخصص این کار انجام شود تا از ایجاد آسیب و خسارت جلوگیری کند. خدمات مرتبط با این گروه شامل:

جزئیات خدمات

_____

  • نصب و تعمیر سیم کشی تلفن
  • برطرف کردن خرابی و اتصالی برق
  • نصب و تعمیر انواع آیفون تصویری
  • تعویض و تعمیر فیوزها و سنسورهای داخل ساختمان
  • نصب و راه اندازی انواع کلید و پریز، لوستر و هالوژن های داخل و بیرون ساختمان
  • نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته، درب ریموت دار و …..
  •  

خدمات تاسیساتی و لوله کشی از اساسی ترین خدمات ساختمانی است. در ابتدا این خدمات باید به شکل اصولی توسط متخصص این کار انجام شود تا از ایجاد آسیب و خسارت جلوگیری کند. خدمات مرتبط با این گروه شامل:

خدمات تاسیساتی و لوله کشی از اساسی ترین خدمات ساختمانی است. در ابتدا این خدمات باید به شکل اصولی توسط متخصص این کار انجام شود تا از ایجاد آسیب و خسارت جلوگیری کند. خدمات مرتبط با این گروه شامل:

خدمات تاسیساتی و لوله کشی از اساسی ترین خدمات ساختمانی است. در ابتدا این خدمات باید به شکل اصولی توسط متخصص این کار انجام شود تا از ایجاد آسیب و خسارت جلوگیری کند. خدمات مرتبط با این گروه شامل:

about company

Arman Energy Co, pioneer in the field of engineering, procurement and construction of power transmission airlines and distribution substations. 

Construction Office

Hours of work

Saturday to Wednesday___8AM-4PM

Thursday___12AM-8PM

Friday__Email support

All rights reserved for Arman Energy.

Site Rules _____ Privacy Policy