آشنایی با شرکت کلونی در 5 دقیقه

___درباره ما

کلونی بزرگترین شرکت حمل و نقل و تدارکات در جهان است

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود . ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه

ماموریت ما

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردها

چشم انداز ما

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردها

درباره ما بیشتر بدانید

خدمات

_____

TRANSMISSION

…… TRANSMISSION _____ After constructing thousands of kilometers of transmission lines, we understand what it takes to make a project successful. That experience allows us to find innovative approaches and provide planning and cost-effective solutions to complex transmission projects. We have developed long-term strategic relationships with our customers to provide added value to their portfolio […]

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION _____ We construct and maintain overhead and underground distribution systems for electric utilities, municipalities, and cooperatives. Considerable planning is necessary to manage distribution systems in terms of safety, operation, budget, environmental concerns, and coordination with government agencies. Even when working in critical outages or constrained schedules, we provide safe, quality construction Pole Sets/Replacements/Transfers Line […]

SUBSTATIONS

SUBSTATIONS _____ We have an industry-wide reputation as the single source solution to all your substation construction and maintenance needs. From new installations to general maintenance, expansion, and rebuild work, we have successfully completed construction on hundreds of high-voltage, switchyard, and interconnect substations in locations ranging from remote environments to dense urban areas nationwide.   […]

پروژه ها

_____

کلونی بزرگترین شرکت حمل و نقل و تدارکات در جهان است

Extra High Voltage Transmission Lines

Electrical Substation

Power Distribution Lines

High Voltage Sub-Transmission Lines

به دنبال نوسازی یا خدمات ساختمانی هستید؟

.ما در اینجا برای کمک به شما برای ساختن خانه یا هر نوسازی خانه هستیم

50

افتخارات

900

پروژه ها

94

مشتریان

94

کارمندان

_____

___فرایند کار

ببینید چگونه کار می کنیم؟

از کلید کامل به یک مدیر پروژه. ساختمان را به متخصصان ترک کنید.ما تخصص داریم تا تمام نیازهای بازسازی شما را مدیریت کنیم.

1

آژانس / مناقصه

اطمینان حاصل کنید که اسناد طراحی بررسی و مجاز هستند

2

آژانس / مناقصه

اطمینان حاصل کنید که اسناد طراحی بررسی و مجاز هستند

3

آژانس / مناقصه

اطمینان حاصل کنید که اسناد طراحی بررسی و مجاز هستند

ewdreeeeeeeeeeeee

about company

Arman Energy Co, pioneer in the field of engineering, procurement and construction of power transmission airlines and distribution substations. 

Construction Office

Hours of work

Saturday to Wednesday___8AM-4PM

Thursday___12AM-8PM

Friday__Email support

All rights reserved for Arman Energy.

Site Rules _____ Privacy Policy